Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez C.M.C. Sp. z o.o. , działającą jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) w celach kontaktowych związanych z wykonywaniem usług transportowych lub spedycyjnych na rzecz C.M.C. Sp. z o.o. oraz uczestniczeniem w aukcjach i przetargach na usługi transportowe lub spedycyjne organizowane przez C.M.C. Sp. z o.o.


Oświadczam, iż moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

 

I hereby agree for C.M.C. Sp. z o.o., acting as the data controller of personal data within the meaning of the Act on protection of personal data (consolidated text: Journal of Laws 2014, pos. 1182 as amended) for contact purposes related to providing transport or freight forwarding services for C.M.C. Sp. z o.o. as well as for participating in auctions and tenders organized by C.M.C. Sp. z o.o.

 

I certify that my personal data are provided by my on voluntary basis. I have been informed about the right to access my personal data and to rectify them.